Algemene voorwaarden FITTS HEALTH B.V. 2021

Ontzettend gaaf dat wij (FITTS HEALTH B.V., hierna te noemen “FITTS’) je mogen helpen met onze diensten en producten via onze website (www.fittsvitamins.com, hierna te noemen “website)”. Deze algemene voorwaarden hebben wij zo toegankelijk mogelijk gemaakt, zodat het voor iedereen te begrijpen is.

Wat wij heel belangrijk vinden, is dat je je bewust bent van artikel 3. Daar staat samengevat dat wij geen medisch advies geven en dat je altijd een arts moet raadplegen bij gezondheidsproblemen. Als je geen zin hebt om alles door te lezen wat in deze algemene voorwaarden staat, lees dan in ieder geval wél artikel 3.

Bij vragen kan je ons bereiken via onze servicedesk. Je kunt onze servicedesk bereiken via onze website. Kom je er niet uit? Stuur dan een mail naar servicedesk@fittsvitamins.com.

Artikel 1 – Algemeen & toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (inclusief bestellingen en lidmaatschappen) van FITTS met een klant.
 2. Door gebruik te maken van de website en/of onze diensten, geef je aan dat je bekend bent met onze algemene voorwaarden, privacy beleid en disclaimer, gelezen en begrepen hebt en hiermee akkoord gaat. Mocht je niet akkoord gaan met onze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website en diensten.
 3. Mocht een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, op een bepaald moment geheel of gedeelte nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal in onderling overleg en zonder uitstel vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 4. Mocht er een situatie voor doen die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijk zijn, dan dient de situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Het kan zijn dat FITTS aanpassingen maakt op de algemene voorwaarden. Mocht de aanpassing grote gevolgen hebben voor jou als klant, zijn zullen we je vooraf per mail (waarmee je bij ons bent geregistreerd) de wijzigingen toesturen voordat we de nieuwe algemene voorwaarden doorvoeren. Je hebt dus altijd de keuze of je gebruik wilt blijven maken van onze diensten en producten of dit niet meer wilt.

 

Artikel 2 – Diensten van FITTS

2.1 FITTS faciliteert het samenstellen van gepersonaliseerde supplementen en levert gepersonaliseerde supplementen op abonnementsbasis of eenmalig.

2.2. De supplementen worden geleverd in een doos.

2.3 Het afsluiten van een FITSS REPEAT abonnement houdt in dat FITSS je elke 4 weken 28 dagverpakkingen met de door jou bestelde voedingssupplementen levert.

2.4 Bij een eenmalige aankoop levert FITTS eenmalig een doos met 28 dagverpakkingen van de door jou bestelde voedingssupplementen.

2.5 FITTS is niet verplicht een klant te accepteren en kan altijd een klant weigeren. We kunnen klanten weigeren als je in het verleden aan wanbetaling hebt gedaan bij FITTS.

2.6 Onze producten zijn niet bestemd voor doorverkoop.

 

Artikel 3 – Geen medisch advies

3.1 FITTS geeft geen enkele vorm van medisch advies/zorg, diagnose of behandeling.

3.2 De website en diensten van FITTS en de inhoud daarvan hebben louter een informatief doeleinde en vervangt niet professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

3.3 Wij valideren niet of je medische zorg moet inschakelen. De informatie die gedeeld wordt op onze website is niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen.

3.4 Vraag altijd medisch advies bij uw arts of andere gekwalificeerde zorgprofessional voor het innemen van medicatie of voedingssupplementen en/of bij medische aandoeningen.

3.5 Volg altijd professioneel medisch advies op en stel het raadplegen van medisch advies niet uit door wat u leest over onze diensten, producten of inhoud.

3.6 Er ontstaat nooit een arts-patiënt/klant-relatie tussen jou en FITTS en/of een medewerker van FITTS door informatie op onze website, de aankoop en/of gebruik van producten of diensten en/of contact met onze medewerkers.

3.7 Door gebruik te maken van onze diensten en producten, begrijp je het bovenstaande en stem je hiermee in.

3.8 Je bent verplicht om de products- en gebruiksaanwijzingen te lezen en te handhaven.

 

Artikel 4 – Gebruik persoonsgegevens en privacybeleid

4.1 Door gebruik te maken van onze diensten en producten ga je persoonsgegevens met ons delen. Wat wij met je gegevens doen staat uitgelegd in ons privacybeleid.

4.2 Ons privacybeleid is onderdeel van deze algemene voorwaarden en is dus ook van toepassing op alle producten en diensten die je afneemt van FITSS.

4.3 Het is belangrijk dat jij jouw wachtwoord niet met anderen deelt. Wij zijn nooit aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het verliezen van jouw wachtwoord. Je vrijwaart ons tegen aanspraken van derden.

4.4 Wij leveren ons product op het adres dat in je online account staat. Wijzig je adres uiterlijk 7 dagen voor de nieuwe bezorging, anders bestaat de kans dat ons product bij je oude adres aankomt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade en/of kosten die voortvloeien uit een te late adreswijziging.

 

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Hetgeen wij aanbieden is vrijblijvend. FITTS kan het aanbod wijzigen en aanpassen.
 2. Mochten wij per ongeluk een grote vergissingen of grove fout maken in het aanbieden van onze producten of diensten, dan laten we jou dat snel weten na je aanbodacceptatie. We doen je dan een nieuwe aanbieding.
 3. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. We kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Wij kunnen te allen tijde besluiten om een product te wijzigen, de levering ervan stop te zetten, of om te prijs aan te passen. We zullen je in dit laatste geval uiterlijk 14 dagen van tevoren op te hoogte stellen. Als je bezwaar hebt tegen de gewijzigde prijs, dan kun je de overeenkomst opzeggen door te mailen naar onze klantenservice of door je abonnement op te zeggen zoals bij 7.2 staat.
 6. Heb je een klacht? Hé, balen! Dat willen we niet! Mail naar servicedesk@fittsvitamins.com en we pakken je klacht snel op.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht en opschortingsrecht

6.1 Je mag binnen 14 dagen zonder opgave van redenen je aankoop/de overeenkomst herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van onze supplementen.

6.2 De supplementen hoef je niet terug te sturen. Ze zijn persoonlijk voor jou gemaakt, dus wij hebben geen baat bij jouw retourzending. Wat ons betreft maak je gewoon gebruik van de supplementen, je hebt ze toch thuis nu!

6.3 Indien de aangeboden producten van FITTS op maat worden gemaakt voor wederpartij die handelt als Consument zijn die producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten.

6.4 De in lid 3 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat FITSS zijn benodigde bestelling voor de overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.

6.5 Mail ons naar servicedesk@fittsvitamins.com en laat ons weten dat je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht. Gebruik hiervoor het model [link] dat wij hebben opgesteld.

6.6 Zolang jij je betaalverplichting niet hebt voldaan, schorten wij de uitvoering van de overeenkomst op. Als er 2 maanden niet betaald wordt, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 – Opzegging

7.1 Je kan je abonnement altijd opzeggen, behalve bij de volgende uitzondering.

7.2 Zeg je abonnement op op dezelfde manier waarop je het abonnement bent aangegaan. Waarschijnlijk ben je je abonnement online aangegaan, dus zeg deze ook online op. Bijvoorbeeld via je online account of per mail. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice.

7.3 De overeenkomst kan niet binnen 10 dagen voor de levering worden opgezegd. Dit heeft er mee te maken dat wij de bestelling dan niet meer kosteloos kunnen annuleren. Deze bestelling zul je dus nog wel ontvangen en moeten betalen. Vanaf dat moment zullen we niks meer leveren en is de overeenkomst opgezegd.

 

Artikel 8 – Verzending

8.1 Pakketten verzonden binnen 2-7 werkdagen na jouw bestelling. We doen uiteraard ons best, maar alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan je geen rechten ontlenen.

8.2 Wij leveren in heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

 

Artikel 9 – Prijzen

9.1 De prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van FITTS is in principe beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan 2000 euro van FITTS uit te keren bedrag.

10.2 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst overeengekomen prijs gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

10.3 Niet beperkt is de aansprakelijkheid van FITTS schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FITTS.
10.4 FITTS is niet aansprakelijk voor schade wanneer je niet of niet op tijd hebt doorgegeven dat je allergieën hebt.

 

Artikel 11 – Betaling

11.1 Als je hebt gekozen voor betaling via iDeal, Paypall en creditcard, dan wordt het bedrag van het abonnement of de eenmalige bestelling direct afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Mollie om doorlopend SEPA-incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het bedrag voor de volgende bestellingen af te schrijven.

11.2 Als je een bestelling plaatst via je creditcard, dan wordt het bedrag doorlopend afschreven van deze creditcard.

11.3 Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso of met betaling via je creditcard, neem dan contact op met je bank. Je kan dan de betaling laten terugboeken. Vraag je bank naar de voorwaarden.

11.4 Indien je onvoldoende saldo hebt of niet de juiste gegevens gebruikt waardoor betaling niet kan geschieden, dan kan het zijn dat de bestellingen alsnog verzonden worden. We zullen dan op een later tijdstip alsnog de betaling uitvoeren. Mocht dit alsnog niet slagen, dan zullen wij jouw schuld op een andere manier terugvorderen. Dat kunnen wij rechtstreeks bij je doen, of via een derde partij zoals een gerechtsdeurwaarder of incassobureau. De buitengerechtelijke kosten zullen op jouw worden verhaald. We gaan ervan uit dat we hier geen gebruik van hoeven maken, we zijn namelijk gek op onze klanten en willen helemaal geen gedoe.

 

Artikel 12 – Geschillen en recht

12.1 Indien wij ergens een conflict over krijgen, dan wordt dit geschil allereerst voorgelegd aan een mediator. De kosten worden verdeeld voor 40% voor jou en 60% voor ons. Wij stellen samen de mediator aan.

12.2 Op alle overeenkomsten tussen jou en FITTS is het Nederlandse recht van toepassing.

12.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, dan blijft de rest van de overeenkomst in stand en blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden geldig.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1 FITTS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door externe omstandigheden. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de producten vervoerd moeten worden evenals pandemieën en epidemieën. 

 

Artikel 14 – Wijziging

14.1 FITTS heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal je altijd op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen of aanvullingen.

14.2 Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zal 30 (dertig) dagen zitten.